Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

Az évtized eseménye

Népszámlálási tudnivalók

2010. 10. 22.

 • A népszámlálás a legjelentősebb, legszerteágazóbb statisztikai felmérés, melyre nemcsak Európában, hanem a világ különböző országaiban tízévente kerül sor.
 • 2011-ben első alkalommal valósul meg a népszámlálás az Európai Unió minden országában, ugyanabban az időpontban.
 • A népszámlálás meghatározott időpontja a 2011. május 20-ról 2011. május 21-re virradó éjszaka éjféli órája.
 • A népszámlálás keretében sor kerül a lakosság, a lakások és lakóépületek számba vételére.
 • A népszámlálás a civilizált világgal egyidős. Rendszeres népszámlálásra került sor az ókori Babilonban, Egyiptomban, Kínában, Palesztinában, Görögországban vagy Rómában.
 • A mai Szlovákia területén az első összeírásokra a XVIII. század elején 1715-ben került sor. Népszámlálás II. József idején valósult meg először 1778–1785 között.

separator2

 • A statisztikai adatok egyaránt fontosak az államigazgatás, az önkormányzatok, a civil szerveződések, de az egyének részére is.
 • Ezen adatok ismeretében dönthetünk helyesen arról, hogy hol van pl. szükség lakások építésére, hol szükséges iskolát, óvodát, kórházat, vagy utat építeni.
 • A statisztikai adatok ismeretében juthatnak helyi és regionális önkormányzatok különböző támogatásokhoz, illetve a statisztikai adatok elengedhetetlenül fontosak az adókból befolyt összegek visszaigényléséhez.
 • Nemzetiségi szempontból pedig nem más, mint a létünk a tét. Nem mindegy, hogy milyen arányban, hány százalékban vagyunk jelen az egyes településeken, hogy milyen a súlyunk az egyes régiókban, kisebb-nagyobb térségekben.

separator2

 • A népszámlálás megvalósításával kapcsolatos kérdéseket, feladatokat az SZK NT 2008. június 18-án elfogadott 263/2008 számú törvénye tartalmazza.
 • Maga a törvény, valamint a népszámlálás megvalósításával kapcsolatos anyagok a Szlovák Statisztikai Hivatala www.statistics.sk című honlapján találhatók meg az EU 763/2008 számú rendeletével egyetemben.
 • A népszámlálás megvalósítását hazánkban a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala irányítja.
 • A népszámlálás vonatkozik a hazánkban a megadott időpontban itt tartózkodó idegen állampolgárokra is, kivéve a diplomata testületek tagjait.
 • A törvényből eredően minden felnőtt állampolgár köteles kitölteni a népszámlálási íveket.
 • A gyermekek helyett az íveket szüleik, vagy törvényes képviselőik töltik ki.
 • A különböző szociális létesítmények, intézmények esetében az intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy tölti ki a népszámlálási íveket.
 • A lakások és a lakóépületek esetében a tulajdonos tölti ki az íveket.
 • A népszámlálási gyűjtőívek a szlovák nyelv mellett a nemzetiségek nyelvén is kellő példányban el lesznek készítve és elektronikus formában először angol nyelven is készülnek.
 • Első alkalommal lesz mód elektronikus formában is kitölteni a népszámlálási íveket. Az ezzel kapcsolatos információk a Statisztikai Hivatal által az év végén vagy a jövő év elején elkészülő www.scitanie2011.sk honlapon lesznek elérhetők. Amennyiben a népszámlálás ezen módszerét választjuk, informálnunk kell a számlálóbiztost.

separator2

 • Az egyes települések polgármestereinek javaslatára a körzeti hivatalok határozzák meg a népszámlálási körzeteket.
 • A népszámlálást 18 éves kortól idősebb számlálóbiztosok végzik, akiket a települések polgármesteri neveznek ki. Kötelességük, hogy
  • részt vegyenek a képzéseken
  • átvegyék a számláló ívet és azokat a megadott időpontban (egy héttel a népszámlálás időpontja előtt) eljuttassák a lakosokhoz.
  • A népszámlálás időpontját követően az íveket begyűjtik és leadják az illetékeseknek.
 • Fontos tudnivaló, hogy a népszámlálási biztos csak a lakosok személyes hívására léphet be a lakásba és csak a lakosok kérésére adhat tanácsot a népszámlálási ív kitöltésében.

separator2

 • Nagyon fontos és felelősségteljes a körzeti hivatalok tevékenysége a népszámláláskor.
 • El kell készíteniük a népszámlálással kapcsolatos feladatok teljesítésének ütemtervét.
 • A településekkel közösen létre kell hozniuk a népszámlálási körzeteket.
 • Meg kell valósítaniuk a számlálóbiztosok képzéseit.
 • Kellő időpontban átvenni a hatáskörükbe tartozó települések részére a népszámlálási íveket és azokat a nemzetiségek nyelvének megfelelő arányban kell kézbesíteni az egyes községekbe, városokba.
 • Az ütemtervnek megfelelően biztosítani kell a kitöltött népszámlálási kérdőívek begyűjtését, megfelelő védelmét, raktározását majd azok átadását.

separator2

 • Országos viszonylatban mintegy 20 000 számlálóbiztos végzi majd a népszámlálást.
 • Mintegy 250-300 lakosra jut majd egy számlálóbiztos.
 • Megfelelő személyek kiválasztása, megtalálása a mi feladatunk is.
 • Minden társadalmi szervezet vezetőjének tudatosítani kell, hogy milyen, a további sorsunkat meghatározó esemény megvalósítása előtt állunk.
 • Hatványozottan érvényes ez az országban élő nemzeti közösségek szempontjából nézve.
 • Szervezeteink minden rendezvényét ki kell használni arra, hogy megfelelő személyeket találjunk a népszámlálóbiztosok posztjára, hogy szóljunk a népszámlálás jelentőségéről.

separator2

 • Nagyon fontos a megfelelő helyi kampány, a helyi előkészítő munka.
 • Az országos hatáskörrel tevékenykedő szervezetek regionális és helyi szinten megkülönböztetett figyelmet kell, hogy fordítsanak a népszámlálással kapcsolatos felvilágosító munkára.
 • Ott kell lenni minden családban és segítséget kell nyújtani a különböző szociális intézményeknek, létesítményeknek (nyugdíjas otthonok, bentlakásos iskolák stb.)
 • Ki kell használni a népszámlálással kapcsolatos információk átadására a különböző társadalmi eseményeket, de még a családi találkozókat, baráti összejöveteleket is.

separator2

 • A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának (SZMK) koordinációs bizottsága országos viszonylatban négy regionális képzés megvalósítását tervezi (2 Nyugat, 1-1 Közép- és Kelet Szlovákiában)
 • Különböző propagációs anyagok, tájékoztatók, röpcédulák készülnek szoros együttműködésben az SZMK tagszervezeteivel.
 • A Kerekasztal koordinációs bizottságának tagjai, szóvivői, szakértői a kéréseknek eleget téve készek az egyes rendezvényeken is tájékoztatást nyújtani ebben a fontos témakörben is.
 • A népszámlálással kapcsolatos tudnivalók közlésére a központi és regionális sajtón, rádión, TV-n kívül ki kell használni a helyi lehetőségeket is és elengedhetetlenül fontos ebbe a feladatba bevenni a magyarországi médiákat, médiumokat.

Nagyon oda kell figyelni már a felkészítés folyamán a személyekre szóló ívek esetében a:

 • 20. Nemzetiség (Národnosť)
 • 21. Anyanyelv (Materinský jazyk)
 • 22. A leggyakrabban használt nyelv (Najčastejšie používaný jazyk)
 • 23. Vallási, felekezeti hovatartozás (Náboženské vyznanie)

kérdés megválaszolására.

Ha valakinek kérdése lenne a népszámlálással kapcsolatban, keresse a magyar országos szervezetek képviselőjét, vagy a www.jogsegely.sk Kérdések és válaszok rovatát, ahol az interneten keresztül tud kérdéseket feltenni.