Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

A 2014. év eseményei röviden:

Képes beszámoló a 2014-es év eseményeiről

Száztányéros kocsonya

Január 11. Száztányéros kocsonya gyülekezetünkben. (korábban már beszámoltunk róla [beszámoló])

Száztányéros kocsonya

Ökumenikus imahét

Január 20-26. Ökumenikus imahetet tartottunk a lelkészi hivatalban és templomunkban. Vendégeink Dukon András lelkész és a pozbai gyülekezet tagjai voltak. Csütörtökön Tóth Péter lévai katolikus káplán szolgált az istentiszteleten.

Ökumenikus imahét Ökumenikus imahét Ökumenikus imahét
Ökumenikus imahét Ökumenikus imahét Ökumenikus imahét

Alkotmánybíróság (több mint közélet)

Január 22. – A kassai alkotmánybíróság az állampolgársági törvénnyel szembeni beadvánnyal foglalkozott. Lelkészeinket a gyülekezet több mint 10 fős csoportja is elkísérte.

Alkotmánybíróság Alkotmánybíróság Alkotmánybíróság

Farsangi délután

Február 28. - Farsangi délután a gyermekeknek a lelkészi hivatalban.


Március 15-én csopakiakkal

A nemzeti ünnepünk alkalmából március 13-16. között a csopaki református iskola 25 fős csoportját láttuk vendégül gyülekezetünkben. A négynapos program keretén belül találkoztak a gimnázium és általános iskola diákjaival, Selmecbányára is elkísértük őket, valamint felléptek a gimnázium március 15-ei megemlékezésén és a vasárnapi istentiszteleten.


Békemeneten a gyülekezet tagjai - március 29. Budapest [Képgaléria]
Békemenet Békemenet Békemenet

Húsvétváró a hittanosokkal - április 4. – Húsvétváró délután a gyermekeknek a lelkészi hivatalban. [képgaléria]
Húsvétváró
Húsvétváró

Virágvasárnap - az énekkar fellépése templomunkban

Dobogókőn a Felérek ificsoporttal

Gyülekezetünk fiataljaival túráztunk Dömösről Dobogókőre a Rám-szakadék érintésével.

Felérek Felérek Felérek Felérek

Egyházmegyei lelkésztovábbképző Zselízen

Április 22. Vendégünk volt Szűcs Ferenc és Bodó Sára teológiai professzorok. Téma: A feltámadás.

Bodó Szűcs

Békés demonstráció Hedvigért Pozsonyban

Április 30. Egyházközségünk autóbuszt szervezett Pozsonyba, hogy kiálljunk a Nyitrán megvert felvidéki diáklány védelmében. Zselíziek is csatlakoztak hozzánk. A lévai és zselízi régióból egyedül mi indítottunk autóbuszt a megmozdulásra.


CZPN
IV. CZPN - A VII. Református Világtalálkozó első rendezvénye. Május 1. – Egyházmegyei majális a reménységről – Vámosladány (beszámoló oldalunkon)

Kiállítás és előadás a gimnáziumban

Május 2. – IV. Czeglédi Péter Napok – Kálvin János és a gályarabok – kiállítás megnyitója a gimnáziumban Millisits Máté művelődéstörténésszel.

Milisits

Mészáros János Elek presbiter Léván

Május 3. – IV. Czeglédi Péter Napok – Jótékonysági koncert Mészáros János Elek presbiterrel. A zsúfolásig megtelt templomban felejthetetlen koncertet adott a Kárpát-medence legismertebb református presbitere. [cikk]
A Pócsmegyer-Leányfalui gyülekezet mintegy 60 fős csoportja látogatottak el közösségünkbe.

MJE
MJE

Anyák napja
Édesanyákat köszöntöttük

Május 4. - Az édesanyákat köszöntötték a gyermekeink a templomban. [beszámoló] [Képgaléria]


Ballagás

Május 16. A negyedikes diákok ballagtak. A templomban Kassai Gyula lelkész hirdette az igét. Az idén 18 diák tette le sikeresen az érettségi vizsgát. Diákjaink a legjobbak között végeztek az érettségi vizsgák országos eredményeinek az összesítésében.

Ballagás Ballagás Ballagás

Lelkésztovábbképző

Május 19-21. Országos lelkésztovábbképző Berekfürdőn.
A felvidéki reformátusok őrállóinak találkozóján közel 200 református lelkész vett részt.


Szeretethíd a lévai fiatalokkal

Május 17. A viharkárok takarítása a temetőben.

Szeretethíd Szeretethíd Szeretethíd Szeretethíd

Énekkarunk Budapesten a Református Zenei Fesztiválon

Május 24-én A budapesti Református Zenei Fesztiválon énekelt az énekkarunk. Felléptünk a Nemzeti Múzeum lépcsőinél az 500 fős egyesített református kórus részeként.

RZF

Keresztelő Verőcén - Május 31.

Konfirmáció

Június 1. Sándor Bence, Fűri Gábor, Péter Benjámin tettek konfirmációi fogadalmat templomunkban.

Konfirmáció
Konfirmáció

Emléktábla avatása a Nemzeti Összetartozás Napján

Június 4-én a lévaiakkal együtt emléktáblát állítottunk Gróf Esterházy Jánosnak a gimnázium udvarán. (beszámoló oldalunkon).

Esterházy

Énekkar szolgálata - június 15-én a nyitrai templomban volt a barsi kórusok találkozója.

Gyermeknap - június 22. Vasárnap délelőtt kezdődött és délutánig tartott a gyermeknap gyülekezetünkben.

mupa
Református Énekek a MÜPÁBAN

Június 29-én. A Művészetek Palotájában a lévai énekkar és a kétyi énekkar is fellépett  a Református Énekek rendezvényen. Böszörményi Gergely meghívásának köszönhetően immáron második alkalommal énekeltünk együtt a 350 fős énekkarral. A fellépésről CD és DVD felvétel készült, amely megvásárolható a lelkészi hivatalban is.


Református Világtalálkozó

Július 9-11. Generális Konvent ülése Sepsiszentgyörgyön.

Egyházmegyénket Oros Zoltán és Kassai Gyula tanácstagok képviselték.

Generális Konvent

A református iskolák növendékeinek találkozója Nagyölveden

Július 13. A nagyölvedi gyülekezet szervezte meg a református iskolákban tanult, mára már a legidősebb generációhoz tartozó egyháztagok találkozóját. Gyülekezetünket Gregán Jolán, Berényi Erzsébet, Lányi Jolán képviselték. Lelkészünk a barsi református iskolák történetéről és a jelenkor helyzetéről tartott rövid beszámolót.


Hontvarsányi gyülekezeti nap
Hontvarsányi gyülekezeti nap a lévaiakkal

Augusztus 3.


Református tanévnyitó Kecskeméten

Augusztus 30-án Kecskeméten voltunk a Kárpát-medencei református iskolák tanévnyitó istentiszteletén.

Református tanévnyitó Kecskeméten

Konfirmációi találkozó

Augusztus 31 – Konfirmációi találkozó volt a templomban. Az 50, a 25. A 10 éve konfirmáltak találkoztak a lévai gyülekezetben.

Konfirmációi találkozó
Konfirmációi találkozó

Tanévnyitó a református templomban

Szeptember 7. – Tanévnyitó istentisztelet volt templomunkban. A gimnázium elsősei és az új pedagógusok ünnepi fogadalmat tettek.

Tanévnyitó Tanévnyitó Tanévnyitó Tanévnyitó
Tanévnyitó

Szentháromság szobor felavatása - Szeptember 15.

Szüret - Szeptember 15. Hagyományos szüret a szőlőskertben.
Szüret Szüret Szüret Szüret
Szüret

Kassa - Szeptember 17. – Alkotmánybírósági döntés az állampolgárság kérdésében.

A lévai evangélikus lelkész beiktatása - Szeptember 20.

Templomszentelés - Szeptember 28. – Az ipolysági gyülekezet templomszentelési ünnepségén vettek részt gyülekezetünk lelkészei és tagjai.

A kárpátaljai KRISZ együttes fellépése a református templomban - október 2.
A kárpátaljai testvéreink megsegítésére szervezett koncertkörút egyik állomása Léva volt. A koncertet Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkész szervezte. Sokak kérésére és örömére a közeljövőben tervezzük az együttes újabb meghívását.

Pedagógustalálkozó

Október 3-4. Országos pedagógustalálkozó Nagybörzsönyben. Iskolánkat 6 pedagógus és Kassai Gyula lelkész képviselte, aki az egyház jövőképéről adott elő.

Pedagógustalálkozó

Presbiteri konferencia Komáromban - Október 11. – Komáromban presbiteri továbbképzőn vett részt 11 presbiterünk és a lelkészházaspár.

Tisztújítás

Október 17-én hirdette ki a választási bizottság az egyetemes tisztújítás eredményeit. Az alábbiakban a barsi egyházmegye választási eredményét közöljük. Forrás: www.reformata.sk

BARSI EGYHÁZMEGYE

Az egyházmegye össz-szavazati számértéke: 38
Érvényes szavazatok száma: 38

Esperes
Kassai Gyula: 38
Megválasztva: Kassai Gyula

Egyházmegyei gondnok
Ing. Kiss Pál: 38
Megválasztva: Ing. Kiss Pál

Egyházmegyei főjegyző
Dr. Antala Éva: 38
Megválasztva: Dr. Antala Éva

Egyházmegyei világi főjegyző
Oros Zoltán: 38
Megválasztva: Oros Zoltán

 

Zsinati lelkészi rendes képviselő
Kassai Gyula: 38
Révész Tibor: 35
Megválasztva: Kassai Gyula, Révész Tibor

Zsinati lelkészi pótképviselő
Dr. Antala Éva: 38
Megválasztva: Dr. Antala Éva

Zsinati világi rendes képviselő
Ing. Kiss Pál: 38
Oros Zoltán: 36
Megválasztva: Ing. Kiss Pál, Oros Zoltán

Zsinati világi pótképviselő
Bakai Péter: 34
Rási Szabolcs: 35
Megválasztva: Bakai Péter, Rási Szabolcs


Bátorkeszi István Napok

Október 19. Bátorkeszi. A Bátorkeszi István Napok nyitó istentiszteletén a gimnazisták adtak műsort,– Igehirdető Kassai Gyula lelkész.

Bátorkeszi István Napok
Bátorkeszi István Napok

Lelkésztovábbképző Berekfürdőn - Október 20-21. Országos Lelkésztovábbképző, Berekfürdő. A magyar egyházmegyék lelkészeinek szóló továbbképzőn 150 lelkész vett részt. Két előadás meghallgatható honlapunkon is.

Ábrám Tibor a gimnázium pedagógusainak tartott tanfolyamot - Október 22-24.
Ábrám Tibor Ábrám Tibor Ábrám Tibor

Konfirmandusok napja Bátorkeszin - Október 30. A komáromi egyházmegye konfirmandusainak találkozóján is a CZPRG diákjai voltak a vendégek. Az áhítatot Kassainé Mártha Tímea lévai lelkész tartotta,  Kiss Beáta tanárnő volt az előadó.
Bátorkeszi Bátorkeszi Bátorkeszi

Megemlékezés a református temetőben

Október 31. Megemlékezés a temetőben: Minden évben megállunk a temetőnkben nyugvó lelkészek, gondnokok és tanítók sírja előtt. A megemlékezést ezúttal is a millecentenáriumi emlékmű előtt kezdtük.

Október 31

Szombathelyi szolgálat
November 2-án Szombathelyen jártunk. A helyi gyülekezet jótékonysági koncert bevételével támogatta iskolánkat.  A vasárnapi istentiszteleten lelkészünk hirdette az igét. Délután részt vettünk a Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi reformációi istentiszteletén, Zalaegerszegen.

Örökségvédelmi konferencia Komáromban - November 5.

Böszörményi Gergely Léván
November 9-én Böszörményi Gergely és felesége voltak vendégeink. A Református Zenei Fesztivál és a Református Énekek című rendezvény főszervezője mutatta be az egész Kárpát-medencére kiterjedő szolgálatát gyülekezetünknek.
Böszörményi
Böszörményi

Dunakesziek Léván

November 12-14. A dunakeszi gyülekezet fiataljai látogattak hozzánk. Pénteken a gimnázium diákjainak tartottak csendesnapot. Szombaton Garamszentbenedekre és Nyitrára látogattunk el. Vasárnap Nt. Szőke Attila Szilárd lelkipásztor hirdetett igét templomunkban.

Dunakesziek Léván

Szalagavató - November 22. A negyedikes diákok szalagavatója. Iskolánk élete és eseményei nemcsak Léva számára jelentenek ünnepet, hanem egy egész régió magyarsága számára hordoz reménységet.
Szalagavató

Pócsmegyeren és Leányfalun voltunk - November 23. A Pócsmegyer-Leányfalui Református Gyülekezet meghívására 20 fős csoport látogatott el vasárnap a két közösségbe. Lelkészeink és az énekkar szolgálatával, a két gyülekezet életének a bemutatásával telt el ez a szép nap. Köszönet a vendéglátó gyülekezeteknek, lelkészüknek, Kovách Tamásnak, családjának és a gyülekezetek tagjainak a szeretetteljes fogadtatásért. Felejthetetlen nap együtt a hit és az összetartozás jegyében. Igaz testvérekre találtunk!

Egyházmegyei szavalóverseny Pozbán - November 29.

Templomszentelés Nagykálnán

November 30.

Nagykálna

karacsony 14 30 tn
Karácsonyi műsor

December 25.
[Képgaléria], [Cikk]