Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

A 2012. év eseményei röviden:

Május
2012. május 5.

A II. Czeglédy Péter Napok keretén belül került sor Felsőpélen május 5-én harmadik alkalommal a barsi egyházmegye presbiteri konferenciára, melynek témája a Szentlélek volt. A bevezető köszöntések Tóth Zoltán lelkipásztor és Dálnoky Ernő gondnok szavai, az énektanulás, valamint az előadás is erre a témára épült. Az előadást Kicsoda a Szentlélek? címmel Pólya Katalin, a komáromi SJE Református Teológiai Kara Rendszeres Teológiai Tanszékének adjunktusa tartotta. [Bővebben]


2012. május 19. Református Zenei Fesztivál, Budapest

Református Zenei FesztiválÉnekkarunk számára sokáig emlékezetes marad a 2012-es esztendő. Felléptünk a Református Zenei Fesztiválon. A Nemzeti Színház lépcsőin több mint 500 tagú Kárpát-medencei Református Kórus szólalt meg ünnepi műsorral a fesztivál főprogramjaként. Szombaton este a Ráday Kollégium dísztermében Böszörményi Gergely a fesztivál főszervezője, Répás Zsuzsanna helyettes államtitkárral (KIM) és gyülekezetünk lelkészével beszélgetett a magyar identitás vállalásáról és az állampolgárság kérdéséről.[Képgaléria]


Június

Konfirmáció-képgaléria2012. június 10. - Konfirmáció [Képgaléria]


2012. június 17-én
Nagykálna adott otthont a Barsi Református Egyházmegye kórusai találkozójának. Itt készült egy közös felvétel, amelyen a kórus tagjai találhatóak.


2012. június 30. - Református Énekek XI., Budapest, Művészetek Palotája (MÜPA)

refenekek 2012 04 tnSzombaton délután 14.00 órától zajlottak a próbák, majd 19.30-tól az egész estét betöltő fellépés. Felvidéket két kórus képviselte a lévai mellett, a kassai református kórus. Ekkor énekelt velünk utolsó alkalommal Kovács Viola nőtestvérünk, aki később hosszan tartó súlyos betegség után november végén hunyt el. A novemberi temetésen és karácsony estén is felcsendült egy zsoltár a kórus ajkáról, abból a műsorból, amelyik a budapesti fellépésre készült. Emlékét szívünkben hordozzuk. [Képgaléria]


Július

Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák XVII. Találkozója
Léva, 2012. július 8-11.

A találkozó nyitóistentiszteletén Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok és a miskolci Lévay József Gimnázium igazgatója találó szójátékkal köszöntötte az egybegyűlteket - "Szívvel és lélekkel" /"ívvel és élekkel"- ez által kiemelte, hogy a református közösségek szolgálatában az ívek a tartósságot, az állandóságot, a korszakokat átívelő szilárd küldetéstudatot, az élek pedig a határozott és céltudatos vállalást és példaadást fejezik ki. Ezen ívek és élek mentén kell haladniuk a református iskoláknak is, ha értékeket akarnak közvetíteni a mai világban. [Bővebben]


Augusztus

2012. augusztus 13-18. - Többgenerációs Családi Tábor Balatongyörökön [Képgaléria]


2012. augusztus 26. - Az 50, 25 és 10 éve konfirmáltak találkozója

A konfirmációi találkozó A konfirmációi emléklap A konfirmációi találkozó résztvevői

Szeptember

2012. szeptember 15. - Szüret
Szeptember 15-én volt a gyülekezeti szüret. Kellemes napot töltöttünk szőlőnkben. Az időjárás még a nyarat idézte, a finom szőlő és must az Isten gazdag áldását és gyümölcseit hirdette.


Október

2012. október 5. - Dr. Molnár Imre előadása Esterházy Jánosról

Dr. Molnár Imre előadása Esterházy Jánosról Dr. Molnár Imre Dr. Molnár Imre Esterházy Jánosról szóló előadásán

2012. október 20-án
a Budapest Rákospalota-Újvárosi gyülekezet népes 60 fős közösségét fogadtuk és láttuk vendégül, akik Lévát választották úticélul.


Dr. Szecső László köszöntése2012. október 20-án
köszöntöttük templomunkban 60. születésnapja alkalmából családja, barátai és ismerősei körében Dr. Szecső László-t, aki Léváról származik, de az egyetem elvégzése óta családjával Budapesten él és dolgozik. A rendhagyó istentiszteleten Dr. Takaró Károly nyugalmazott református tábori püspök is köszöntötte az ünnepeltet.


2012. október 31. - Reformáció Napja
Hagyományosan október 31-én, a reformáció emléknapján megkoszorúztuk a lévai millecentenáriumi emlékművet és a lévai, barsi református lelkészek, tanítók, gondnokok sírjain egy-egy szál virágot helyeztünk el. A templomban a kitelepítettek és a 20. század pusztító háborúiban elesettek emléktábláinál helyeztük el a megemlékezés koszorúit. [Képgaléria]


2012 októbere - Szabó Antal sírjánál
A Pozsony Főrév-i (Ružinov) temetőben nyugszik gyülekezetünk lelkipásztora Szabó Antal és felesége Zilay Lenke. Az ő sírjánál leányával Dr. Durayné Dr. Szabó Zsuzsannával együtt mondtunk fohászt és nemzeti szalaggal díszített koszorút helyeztünk el. Lelkipásztorunk 1961-1971 között szolgált a gyülekezetben. Áldott emléke szívünkben él. [Képgaléria]


November

2012. november 17. - VI. Országos Református Énekverseny – elődöntő, Deáki
"Menjetek be kapuin hálaénekkel!" (Zsolt 100,4a)

Gyülekezetünket Göbő Anna képviselte, aki a 2. kategória versenyzőjeként ezüstsávos minősítést kapott a zsűritől. A nagyon szép teljesítményért gratulálunk és köszönjük a szülők támogatását. [Képgaléria]


2012. november 24-én került sor a gimnázium IV. évfolyamos diákjainak szalagavatójára.
A szalagavató ünnepség a templomban kezdődött. Igét hirdetett Kassai Gyula iskolalelkész, gyülekezetünk lelkésze és Pintér Miroszlav lévai római katolikus káplán. Vendégként az istentiszteleten jelen volt Kiss Pál nagysallói lelkész, egyházmegyénk esperese. Isten áldását kérjük a IV. évfolyam minden diákjára, legyen erőforrásuk a Mindenható az érettségire való felkészülésben és támaszuk a mindennapi életben. [Képgaléria]


2012. november 25. - Egyházmegyei szavalóverseny – Ipolypásztó
Gyülekezetünket Nagy Emma és Andruska Emese képviselte. Nagy Emma a második kategóriában második helyezett lett és Andruska Emese a harmadik kategóriában első helyezést ért el. Felkészítőjük Kassai Tímea gyülekezetünk lelkésze.


2012. november 28. - Előadás Birtha Józsefről

birtha jozsef 02 tnTörténelmi előadássorozat keretében került sor az "Emlékezzünk Birtha József lévai lelkészre születésének és halálának jubileumi évében" című előadásra. Előadó: Nt. Kassai Gyula lelkész [Képgaléria]


December

2012. december 8. - VIII. Adventi Koncert - Psalmus Hungaricus
Meister Éva (Szolnok) – színművész pódiumműsort adott elő templomunkban. A magyar történelem sorsfordító eseményei elevenedtek fel írók, költők versei és költeményei alapján. Az elhangzott műsor hitvallásként csengett minden résztvevő fülében és emlékezetes marad mindenki szívében. Köszönjük a művésznő szolgálatát, aki több mint két évtizede járja az egész Kárpát-medencét, hogy mindenütt a nemzeti öntudatot erősítse.
A jótékonysági alkalomból befolyt összeggel a lévai Esterházy János emléktábla felállítását támogattuk. Több mint 250 euró gyűlt egybe ezen az estén, köszönjük mindenki támogatását. [Bővebben]


2012. december 14. - Adventi délután gyerekekkel
Az alkalom a karácsonyi üzenet átadásával és énekléssel kezdődött. A gyülekezetünk gyermekei üvegfestéssel, mézeskalácssütéssel készültek a karácsonyi ünnepekre. A karácsonyi motívumokkal és jelképekkel díszített remekműveket mindenki hazavihette. Jó volt együtt lenni és már alig várjuk a következő alkalmat, amely a farsanggal lesz összekötve. [Képgaléria]


2012. december 16. - Idősek adventi délutánja
Gyülekezetünk leghűségesebb tagjai az idősebb generációhoz tartoznak. Számukra készítettük a meghitt adventi együttlétet. A gyülekezeti terem ezúttal is szűknek bizonyult, de mindenki jól érezte magát, mert tartalmasan teltek a délután órái. A karácsonyi igehirdetés és gondolatok után az énekkar fellépése és Szegény Csilla énekkari tagunk szavalata gazdagította a jelenlévőket. Énekkarunknak ez a fellépés jelenti az utolsó főpróbát karácsony előtt. Minden évben különleges, egyedi ajándékot készítünk a gyülekezet időseinek. Akik nem tudnak eljönni az alkalomra, azokhoz is eljut a szívből készített kedvesség. Ebben az évben is közel 100 db-ot készítettek az ügyes nőtestvéreink. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a karácsony előtti programok megszervezésében segítettek. [Képgaléria]


Karácsonyi ajándékok
Az idei karácsony sem múlhatott el ajándékozás nélkül. A gimnázium diákjai az utolsó tanítási napon karácsonyi műsorral és igével köszöntötték egymást. Az időseknek a gyülekezet nőtestvérei készítettek ajándékot, karácsony estén pedig a gyülekezetünk családjait ajándékoztuk meg. Hagyományosan az istentisztelet után minden család és egyháztag bibliaolvasó vezérfonalat, Református Falinaptárt és egy üveg saját termésből készült fehér bort kap a gyülekezettől ajándékba. A borunk 2006 óta egyik volt presbiterünkről (Diószegi József) a „Címzetes” nevet viseli. A szőlő művelésével, a bor kezelésével és a pince gondozásával az ingatlan gondnokunk Mokos Lajos van megbízva, aki ebben az évben is jól sáfárkodott az Isten áldásaival. A bő termést (alma is bőséggel termett az idén), a kitűnő bort az Úr Isten áldásának és ajándékának köszönhetjük. [Képgaléria]


Szecső László afganisztáni kiküldetésben

szecsolaszlo tnRöviddel karácsony előtt tért haza afganisztáni kiküldetéséből gyülekezetünk ifjú tagja Szecső László, akit még júniusban egy vasárnapi istentisztelet keretében igével, imádsággal és Isten áldásával bocsátottuk az ismeretlen távoli országba. Örülünk hazaérkezésének, hogy újra szerettei körében tölthette az ünnepeket és immáron közel szülőföldjéhez tovább folytathatja katonai pályafutását.