czpn_VAz igaz hitben erősek legyetek – V. CZPN 2015. Május 1-3.

Az V.Czeglédi Péter Napok a barsi reformátusok legnagyobb közösségépítő rendezvénysorozata, amely minden évben több programmal jelentkezik. A rendezvénysorozatnak van saját logója és a mottóját minden évben a gályarab-prédikátor-költő költeményének egy-egy sora adja. Az 1675-ben a trieszti börtönben írt jeremiádból ezúttal "Az igaz hitben erősek legyetek" gondolatot választottuk. Rendezvényeink évről-évre az Istennel való kapcsolatunkat, a hitben való épülést, az embertársainkhoz és közösségeinkhez való kötődést erősítik.

A CZPN-ok fő rendezvényévé nőtte ki magát az egyházmegyei majális. Hontfüzesgyarmat és Vámosladány után ebben az esztendőben Nagyölveden tartjuk. A majális fő üzenete az első parancsolat. „Én az Úr vagyok a te Istened …” Az idén is több helyszínen zajlik a műsor. A templomban istentisztelettel kezdjük a napot, ahol Nyilas Zoltán az északpesti egyházmegye esperese hirdeti az igét. Az istentisztelet végén a barsi gyülekezetek összkórusa fog énekelni. A reménység fáját az előző helyszín házgazdái hozzák el Nagyölvedre és adják át a helyi gyülekezet képviselőinek. Egy évig a templomukban hirdeti a barsi magyar reformátusok összetartozását és reménységben megélt hitét. A parókiaudvaron ifjúsági és gyermekprogram, a Presso vendéglőben és udvarán egyházi csoportok, együttesek, mutatkoznak be. Kiértékeljük az írásbeli és rajzpályázatot, valamint a rétesversenyt. Lesz pódiumbeszélgetés a hitről, egy előadás a börzsönyi református gyülekezetek 17-18. századi életét ismerteti, a másik előadás pedig a verőcei közösséget és lelkésze sokrétű szolgálatát mutatja be. Lesz portéka börze, könyvvásár, képösszeállítás a gyülekezetek életéről, íjászat, valamint kézműves foglalkozás a nappali foglalkoztatóban.
A CZPN-ok első alkalma a lévai gimnázium diákjaihoz szól. A művészet és kultúra napja a helyi gimnázium életét színesíti. Ipolypásztón, május 3-án vasárnap a kárpátaljai Krisz énekegyüttes ad koncertet a református templomban. Az egyházmegyei koncert bevételével a kárpátaljai testvéreinket szeretnénk támogatni.
Június 4-e az Összetartozás Napja, a lévai gyülekezet és a barsi egyházmegye a lévai Esterházy emléktáblához hívja hit- és nemzettársait. Az alkalom a református templomban 13.00 órakor istentisztelettel veszi kezdetét. Ft. Csomós József tiszáninneni püspök hirdet igét, majd az iskolaudvaron az Esterházy emléktábla előtt mond ünnepi beszédet Ábrám Tibor a tiszáninneni egyházkerület főgondnoka, a Lévay József Gimnázium igazgatója. A református gimnázium, a lévai Juhász Gyula alapiskola és az érsekkétyi református iskola diákjai adnak műsort, majd megkoszorúzzuk az emléktáblát. Legyen ez a nap az ifjúságé, iskoláink diákjaié.
Szeptemberben a 425 éves Károli Bibliáról emlékezünk meg. A gimnáziumban nyílik kiállítás, amelynek kurátora Millisits Máté művelődéstörténész.
Végül a reformáció napjához kapcsolódva, a hozzá legközelebbi vasárnapon egyházmegyénk lelkészközösségének közös istentiszteleti szolgálatára kerül sor, együtt emlékezünk meg a reformációról az hontvarsányi ősi templomban.

 

V. Czeglédi Péter Napok
"Az igaz hitben erősek legyetek" (Czeglédi Péter,1675 Trieszt)

Április 30. csütörtök Léva, Czeglédi Péter Református Gimnázium
Művészet és kultúra napja a gimnáziumban

Május 1. péntek 11.00 Nagyölved, Barsi Egyházmegyei Majális
„Én az Úr vagyok a te Istened”

Május 3. Vasárnap 15.00 Ipolypásztó, református templom   
A kárpátaljai Krisz együttes koncertje
-  Egyházmegyei gyűjtés a Kárpátaljaiaknak

Június 4. csütörtök 13.00 Léva, református templom és gimnázium, Az Összetartozás Napja

Megemlékezés gróf Esterházy János emléktáblájánál

Szeptember: Léva, református gimnázium

A Vizsolyi Biblia 425 éve – kiállítás

November 1. vasárnap 17.00 – Reformáció ünnepi istentisztelet a hontvarsányi templomban. A barsi református lelkészek közös istentisztelete


BARSI EGYHÁZMEGYEI MAJÁLIS
2015.május 1. NAGYÖLVED

„Én az Úr vagyok a te Istened …”

Program

 1. Református templom
  • 11.00 - 12.30    Nyitóistentisztelet
   • Igehirdető: Nyilas Zoltán- északpesti egyházmegye esperese, pomázi lelkész.
   • A reménység fája átadása (Vámosladány-Nagyölved)
   • Köszöntő: Kassai Gyula esperes
  • Kórusok műsora
   • A barsi gyülekezetek és lelkészek összkórusa
   • Karnagy Ficzere Tamás nyitrai lelkész
  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Előadások
   • 15.00 Márkus Gábor verőcei református lelkész beszél lelkészi szolgálatáról, a helyi református iskola életéről és a hajléktalan misszióról.
   • 16.30 Helvét hitvallású gyülekezetek a Börzsöny vidékén a 17-18. században  -
    Dr. Koczó József (Vámosmikola) ny. filozófia-történelem-magyar szakos tanár, helytörténetkutató. Jelenleg az egykori Drégelypalánki Református Egyházmegye (1617-1952) történetén dolgozik.
   • Moderálás: Kiss Pál tiszteletbeli esperes
 2. Presszó
  • 10.00-10.45 Barsi rétes leadása, benevezés a versenyre - Csernyík Magdolna, hontfüzesgyarmati lelkész
  • 12.30-14.00 – ebéd
  • Presszó-színpad
   • 13.00-13.10 Riedly Miklós és Molnár Kira tánc - Érsekkétyi református iskola
   • 13.10-13.30 Nagy Csomor család Nagyölvedről
   • 13.30-13.40 Ölveczky Éva és Nagy László-tánc - Czeglédi Péter Református Gimnázium
   • 13.40-14.00 Gaudium, Czeglédi Péter Református Gimnázium
   • 14.00-14.20 Cseri Kristóf – hegedű- Nagyölved
   • 14.20-14.40 Párkányi fiatalok –Egy pohár citrom
   • 14.40-15.00 Képzőművészeti pályázat értékelése
   • 15.00-15.20 Molnár Nikoleta-furulya - Nagyölved
   • 15.20-15.40 Saróka Liliána, Farnad
   • 15.40-16.00 Komáromi ifi
   • 16.00-16.20 Írásbeli pályázat értékelése
   • 16.20-16.40 Rákóczi Katalin-furulya, Nagyölved
   • 16.40-17.00 Rétes kiértékelése
   • 17.00-17.30 Krisz együttes fellépése, Kárpátalja
   • 17.30-17.50 Nagy Csomor Márton-ének, Nagyölved
   • 17.50-18.40 Pódiumbeszélgetés az első parancsolatról
    • Moderálás: Ambrus Erika ipolypásztói lelkész
 3. Nappali foglalkoztató
  • 14.00 – 18.00 Kézműves foglalkozás
   • A kézműves ill. írásbeli pályázat kiállítása
  • 14.00-18.00 Vetítés: gyermek,- ifi és missziói alkalmak eseményei a gyülekezetekben
 4. Parókiaudvar
  • 14.00-17.00 Gyerekprogram a parókiaudvaron
   • Révészné Bellai Csilla zselízi és Szathmáry Zsuzsanna nagykálnai lelkész
    Ifi-program - Révész Tibor zselízi lelkész
   • Presszó: főzés és étkezés – Tóth Zoltán garamlöki lelkész
   • Kísérőrendezvények, tudnivalók:
    Pályázatok- Mézes Árpád-Antala Éva nagyölvedi lelkész, Kassai Tímea lévai lelkész, Csernyík Magdolna
    Íjászat a Presszóban -Bohák József, Érsekkéty
    Portéka bemutató és börze a templom előtti diófák alatt, könyvvásár.

A persellyel és adományaikkal a majális költségéhez járulnak hozzá.

SDG