Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

Vámosladány, 2014. május 1.

„...jó reménységgel ajándékozott meg.” Pál apostolnak a Thesszalonikaiakhoz írt második leveléből, a 2,16-17 versekből vett igei üzenet köré gyűltek egybe a barsi egyházmegye gyülekezetei, hogy immár második éven közösségépítő alkalmon vegyenek részt. Az idei majálisnak a vámosladányi református gyülekezet adott otthont. Az alkalom istentisztelettel kezdődött, az igét Ft. Bellai Zoltán kaposvári lelkipásztor, zsinati főtanácsos hirdette a II. Kor. 1,10 alapján. „Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít,” - a hívők közösségének különleges jövőlátásával és Krisztus megtartó áldozatának reménységteremtő erejének bizonyságtételével erősítette a barsi testvéreket.

Az alkalom igei üzenetét jelenítette meg a „Reménység fája”, amit Kassai Gyula lévai református lelkész álmodott meg és Nagy Mátyás felsőpéli fafaragó készített el. A reménység fája egy vándorfa, amit kalász és szőlőindák díszítenek, hirdetve Krisztus áldozatát. Az istentiszteleten a reménység fájára feltűzte Nt. Csernyik Magdaléna, hontfüzesgyarmati lelkésznő az első majálisnak otthont adó gyülekezet szalagját, az akkori rendezvény vezérigéjével, majd átadta Nt. Icso Sándor helyi lelkipásztornak. A vámosladányi gyülekezet ad otthont a reménység fájának, míg új otthonra nem talál a következő majálist rendező gyülekezetben. Nt. Kiss Pál a barsi egyházmegye esperese a köszönet és a hálaadás szavával üdvözölte az idei rendezvényt , kiemelve az evangélium hirdetésének elsődleges helyét alkalmainkon. Kollárdi Olga, Vámosladány polgármestere, a szeretet és a hit összetartó erejét hangsúlyozta köszöntőjében. A templomban énekkel szolgált Dálnoky Annamária hontvarsányi kántor, valamint a barsi gyülekezetek kórusai a 33. zsoltárral, valamint a 255. dicsérettel közösen magasztalták az Urat, Nt. Ficzere Tamás nyitrai lelkész vezetésével. Az istentisztelettel párhuzamosan gyermek istentiszteletre és ifjúsági alkalomra került sor. A legkisebbek felé Nt. Révész Csilla zselízi lelkipásztornő és Nt. Szatmáry Zsuzsa nagykálnai lelkésznő a magvető példázatával szolgált, az ifjúsági alkalmat Nt. Bölcsföldi András budapesti egyetemi lelkész vezette teológus csapat tartotta. A templomi alkalom után a helyi kultúrotthonban folytatódtak a programok. A résztvevők 2 előadást hallgathattak meg, Jakab-Köves Gyopárka a Nők és asszonyok szerepe az egyházban, valamint Rácz Tibor a gerecsei szórvány lelkésze a Szórványmissziói lehetőségekről szóltak a hallgatóság felé. Az előadásokkal párhuzamosan a kultúrotthon színpadtermében a gömöri lelkészek együttese, Saróka Liliána, a Tabulatúra zenekar, Papp Viola és a Pengő zenekar színvonalas zenés műsorral szolgáltak, valamint az egyházmegyében működő református iskolák (Érsekkéty-i alapiskola, lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium) mutatkoztak be. „Egyházmegyénk reménysége” címmel pódiumbeszélgetésre került sor, ahol Nt. Bölcsföldi András, Nt. Rácz Tibor, Nt. Kiss Pál és Nt. Tóth Zoltán formáltak véleményt Nt. Kassai Gyula által megfogalmazott kérdésekre. Az alkalom szerves része volt a Nt. Mátyás Lajos nyugalmazott esperes képeiből készített kiállítás: Barsi református templomok címmel, és a „A dicsőséges időkről” – Képek a barsi egyházmegye gyülekezeteinek a múltjáról című folyamatos vetítés, ahol betekinthettünk az egyházmegyénk életébe. A délután folyamán kiértékelésre kerültek a meghirdetett pályázati munkák, a beérkezett alkotásokat, rajzokat és írásokat a résztvevők megtekinthették a kiállításokkal együtt. Nagy sikere volt a meghirdetett pogácsasütő versenynek, amit élvezettel bíráltak el a zsűriző tagok. Kézműves vásár, könyv vásár, egyházzenei cd vásár, valamint íjászat és játszóház is az alkalmat színesítette. Az alkalom alatt birka – marha- és disznóhúsból készített gulyással és finom süteménnyel és pogácsával frissülhettek fel a résztvevők. Istennek adott hálával köszönjük meg a támogatóinknak a segítséget, a vámosladányi önkormányzatnak, Révész családnak Hontfüzesgyarmatról, Csenger Tibornak Zselízről és minden szolgálatot vállalónak hirdetve, mindenért Istené legyen a dicsőség.

 

A IV. Czeglédi Péter Napok nyitórendezvényeként megtartott Barsi Egyházmegyei Majális a reménységünk megélését volt hivatott megfogalmazni. Erre kerestünk útmutatást az istentiszteleten az ige által, ennek megélésére emlékeztünk a múltba tekintéssel. A reménységünkről tettünk bizonyságtételt a jelenben is, amikor együtt lehetett ismételten közel 500 református hivő keresztyén hitünk szerint Krisztussal közösségben. Jó reménységgel ajándékozott meg…, köszönjük a teremtő Istenünknek, hogy megajándékozottak vagyunk. Köszönjük a Megváltónknak Jézus Krisztusnak, hogy ez az ajándékunk az a múlhatatlan korona, mely az Ő győzelme a mulandó felett. Köszönjük, a Szentlélek gondviselő munkájának, hogy közösségben vallhatjuk, ez a mi reménységünk megtartó, jó reménység. Áldást, békességet! Viszont látásra 2015-ben.

Kassainé Mártha Tímea lévai lelkész