Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

2014. december 25-én délután 5 órakor a gyülekezet gyermekei adtak karácsonyi műsort a családi istentiszteleten. A képeken a műsor egy-egy részlete látható.

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN LÉVÁN
GRÓF ESTERHÁZY JÁNOSRA EMLÉKEZÜNK

AZ EMLÉKTÁBLA-AVATÁS PROGRAMJA


2014. JÚNIUS 4.

Vámosladány, 2014. május 1.

„...jó reménységgel ajándékozott meg.” Pál apostolnak a Thesszalonikaiakhoz írt második leveléből, a 2,16-17 versekből vett igei üzenet köré gyűltek egybe a barsi egyházmegye gyülekezetei, hogy immár második éven közösségépítő alkalmon vegyenek részt. Az idei majálisnak a vámosladányi református gyülekezet adott otthont. Az alkalom istentisztelettel kezdődött, az igét Ft. Bellai Zoltán kaposvári lelkipásztor, zsinati főtanácsos hirdette a II. Kor. 1,10 alapján. „Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít,” - a hívők közösségének különleges jövőlátásával és Krisztus megtartó áldozatának reménységteremtő erejének bizonyságtételével erősítette a barsi testvéreket.

2014. május 4-én vasárnap délelőtt 10.00 órakor a gyermekek lelkes énekszóval, zenével és versekkel köszöntötték az édesanyákat a lévai református templomban.

Mészáros János Elek az alcsúti református egyház presbitere, aki korábban saját szórakoztatására énekelt, 31 évesen, 2001-ben kezdett el énektanulással foglalkozni az etyeki művészeti iskolában, Magdó Ildikó és Estefán Tünde tanítványaként.

„Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel”
/Czeglédi Péter gályarab lelkésznek a trieszti börtönben írt verséből -1675/

IV. CZEGLÉDI PÉTER NAPOK
2014. május 1-4.

2013. január 19-26. között kerül sor az Ökumenikus Imahét alkalmaira.

2014. január 11-én ismét száztányéros kocsonyával telt a délután.