Az ünnepélyes tanévnyitó istentiszteleten az egyházi gimnázium és a lévai gyülekezet küldöttsége is részt vett. Dr. Kluch János igazgató, Kassainé Mártha Tímea lelkész, Kiss Beáta tanár és Gubík Réka az iskola diákja, aki verset szavalt a templomban. Az alkalomra a felvidéki iskolák tablót készítettek. A lévaiak tablója azóta hazakerült és megtekinthető a gimnázium épületében.