Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

     A lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletére került sor a lévai református templomban, amelyen részt vettek a helyi gyülekezet mellett az iskola tanárai, diákok és a szülők.

Az igét Kassai Gyula iskolalelkész hirdette Mt. 6,21 alapján, utána Kluch János igazgató tartotta meg ünnepi beszédét és Dálnoky Ernő a Szülői Szövetség elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Ezután került sor az elsősök ünnepélyes fogadalomtételére, amelynek végén Botos Nikoletta szavalata hangzott el.

     Iskolánk ebben az évben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, amelyről a most kezdődő tanévben több alkalommal is megemlékezünk. 2011. október 22-re tervezzük a központi ünnepséget, majd a Comenius program keretében, tavasszal 8 európai partneriskola küldötteit fogadja iskolánk és a tanév végén a Kárpát-medencei református iskolák találkozójára kerül sor Léván, amely megtiszteltetést és kihívást is jelent a számunkra.


A lévai kitelepítettek emléktáblájának felavatása:

      A tanévnyitó istentisztelettel egybekötve került sor a Léváról kitelepítettek neveit tartalmazó emléktábla felavatására, amelyet e sorsfordító események átélője és elszenvedője, ma Magyarországon élő Koncz Zoltán és családja készíttetett és adományozott közösségünknek. Az emléktábla avatása a Szózat éneklésével kezdődött, majd a helyi lelkész mondott emlékező beszédet, és áldotta meg a közösséget. Az iskola énekkara, a Gaudium szolgálata alatt helyeztük el a megemlékezés koszorúit, majd Szegény Csilla szavalata után a Himnusszal zárult az ünnepi istentisztelet. Soli Deo Gloria!