Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

2012. január 1-től Czeglédi Péter Református Gimnázium néven működik tovább a Léván 10 éve fennálló magyar egyházi gimnázium

A lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium 2011. október 22-én emlékezett meg alapítása 10. évfordulójáról. A hálaadó alkalom az iskola udvarán kezdődött. Az alapítók által elültetett tölgyfa előtt Göbő Sándor tanár szólt a kezdetekről, majd a Szózat eléneklése után, ünnepi menet indult a református templomba. A zsúfolásig megtelt Isten házában Ft. Fazekas László püspök hirdetette az igét, a hálaadó alkalom vezérigéjének választott Zsid. 12, 2 alapján. Elmondta, hogy a református gyülekezet és a lévai magyarok 10 évvel ezelőtt mertek álmodni és iskolát alapítottak. A mai nemzedéknek is az a feladata, hogy maga is merjen álmodni és tenni a megmaradásért. Az ünnepi felszólalók közül elsőként Ft. Dr. Erdélyi Géza nyugalmazott püspök szólt az egyházi iskolák fontos küldetéséről. A püspök úr hangsúlyozta, az egyházi iskolák legfontosabb feladata az oktatás és nevelés mellett a hitre való segítés szolgálata. Az intézmény életéről, eredményeiről és terveiről Dr. Kluch János igazgató beszélt, aki 2009-óta áll az intézmény élén. Az alkalmat megtisztelték jelenlétükkel Dr. Morován Zsolt konzul, a pozsonyi magyar nagykövetségről és Szigeti László az MKP kulturális és oktatási alelnöke, aki oktatási államtitkárként maga is tevékeny szerepet vállalt az iskola létrehozásának támogatásában.

A pozsonyi konzul beszédében kiemelte a reformátusok magyar történelemben betöltött meghatározó szerepét. Szerinte a magyar nemzetnek ma is fontos küldetése van, és céljainkért bátran és kitartóan kell küzdenünk. Szigeti László alelnök úr szerint az anyanyelvi oktatás erős bástya a felvidéki magyar közösségek megmaradásában, ezért nagy fontos, hogy Léván már 10 éve magyar nyelvű középiskola működik.

Az istentiszteleten a gimnázium diákjai irodalmi összeállítással és a Gaudium énekkar szolgálatával tették emlékezetessé ezt a szép napot. A lévai református egyházközség az egyházi gimnáziummal közösen egy évkönyvet is készített, amely betekintést ad az intézmény létrehozásának a körülményeibe és beszámol az elmúlt tíz év legfontosabb eseményeiről.

Az istentisztelet után a meghívott vendégek ünnepi ebéden vettek részt.  A többi résztvevő a gimnázium épületében, a szülők által készített fogadáson vett részt, amelyen megtekintették az alkalomra készített kiállítást. A kiállítást Dálnoky Ernő a szülői szövetség elnöke nyitotta meg és köszöntötte az egybegyűlteket. Végül testvériskolánk a miskolci Lévay József Református Gimnázium igazgatójának Ábrám Tibornak videóüzenetét hallgathattuk meg, aki sajnos személyesen nem tudott jelen lenni alkalmunkon. Ezúton is tisztelettel köszönjük mindazok áldozatos támogatását, akik iskolánk sorsát szívükön hordozzák. Találkozzunk 2012. július második hetében a Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozóján, amelyre Léván kerül sor.

Akkor már iskolánk új névvel várja a 43 magyar református középiskolák nagy családját. Ugyanis két nappal a hálaadó istentisztelet után érkezett meg a Szlovák Oktatási Minisztériumnak a névváltoztatással kapcsolatos jóváhagyása. Ennek köszönhetően intézményünk 2012. január 1-től Czeglédi Péter Református Gimnázium néven kezdi az új évet és életének egy újabb szakaszát.

Az iskola további életére a helyi lelkész Kassai Gyula által a templomban áldásként elhangzott V. Móz. 31, 8 adjon útmutatást: „Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!” (-kgy-)