Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

     Az Euroscola program keretében 2010. október 22-én, Strasbourgban 24 diák és 2 tanár egésznapos Európa Parlamenti látogatáson vett részt.

Több mint hétszáz fiatal ülésezett a nap folyamán a parlamenti bizottságokban (angol nyelven), különböző témákban hozott határozatot, és a parlamenti munkát követve betekintést nyerhetett a képviselők munkájába és az európai institúciók működésébe. Minden tagállamot egy-egy középiskola képviselte a programban. Az a megtiszteltetés érte iskolánkat, hogy kisebbségi magyar iskolaként képviselte Szlovákiát ezen a találkozón. Összesen 11 szlovákiai középiskolát választottak ki a program keretén belül, amelyre pályázat útján kapcsolódhattak be a jelentkezők. A közel 50 jelentkezőből az első 11 képviselhette Szlovákiát, minden iskola más-más időpontban. A találkozót az Európai Parlament szervezte azzal a céllal, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék egymás kultúráját, és népszerűsítsék az európai eszmét. Erre a napra mind a 26 résztvevőnek biztosította a kiutazás, a szállás és az étkezés költségeit.

Klikk!Az alkalomra a helyi református egyházközség 13 tagja is elkísérte saját költségén a diákokat. Az egyházi gimnázium igazgatójának vezetésével 5 napos közös kirándulás szerveződött a parlamenti látogatás köré, amelynek köszönhetően ellátogathattunk a reformáció egyik őshazájába, s annak két szép, protestáns múlttal rendelkező városába, Genfbe és Lausanne-ba, valamint elkísérhettük a diákokat Strasbourgba. Jó volt látni azokat a helyeket, ahol Kálvin János és a többi reformátor élt és munkálkodott, és gyönyörködni a városok és a táj szépségeiben. A genfi Szent Péter katedrális (ahol Kálvin szolgált), a lausanne-i székesegyház, a genfi tó és a körülötte magasodó hegyek szépsége, a reformátorok falának tekintélyes alakjai, Kálvin János sírjának egyszerűsége, a strasbourgi székesegyház és a Grand Ille városközpont utcái, házai, az Ille folyó hídjai, a lausanne-i olimpiai park és a múzeum sokáig emlékezetesek maradnak a számunkra. Az utazás alatt volt lehetőségünk megismerni Kálvin küzdelmes és hivalló életútját és a reformáció küldetését. Míg a diákok a parlamentben üléseztek, mi megtekintettük Strasbourg nevezetességeit. A hazaút nagy része az élmények, kölcsönös beszámolók meghallgatásával telt. Nagyon tartalmas 5 nap volt. A hosszú út ellenére (az öt nap alatt kb 2800 km-t tettünk meg), és a remek időnek is köszönhetően, gazdag élményekkel térhettünk haza. Jó volt látni az Alpok magaslatait, az utak, a városok tisztaságát, rendjét, a járókelők öltözködésének természetes és egyszerű eleganciáját, a szép házakat. Hálát kell adnunk az Úristennek, hogy megtartott bennünket ezen a hosszú úton, és nem történt semmi rendkívüli eset, amely megnehezítette volna kirándulásunkat.
Egyedül az odautazás napján, éjszaka esett az eső, és az Alpokban havazott, ami egy kicsit meglepte sofőrjeinket is, de ennél több váratlan esemény nem történt velünk. A szálláshelyekkel és az étkezés színvonalával mindenki meg volt elégedve, amelyért a szervezőket illeti a dicséret. Külön öröm volt számunkra, hogy az egyházközség és a diákok együtt tették meg ezt a hosszú utat, amely segíti a két intézmény közötti jó kapcsolatok ápolását és a közös küldetés hordozását. Legközelebb karácsony előtt Pozsonyba és Berencsváraljára látogatunk el, hogy Czeglédi Péter gályarablelkész életútjának és szenvedéseinek a színhelyeit keressük fel, abból az alkalomból, hogy az egyházközség az oktatásügyi minisztériumnál kérvényezte a gályarablelkész nevének felvételét. Reméljük, hogy ezt az utunkat is áldás kíséri majd. -kgy-