Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

A 2011-es év alkalmainak tervezete - részletesen az eseménynaptárban is megtalálhatók.

     Egy nemzethez és ezen belül a nemzeti értékrendhez való tartozásnak és megmaradásnak fontos pillére az, ha az adott nemzetnek van saját állama, országa, törvényei, kultúrája, vallása(i), amelyhez egyénileg és közösségei révén is szorosan kötődni tud.

December 25-én családi istentisztet keretén belül a gyerekek bemutatták szép műsorukat.

Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömet.“ Lk.1,19b

     Advent harmadik vasárnapjának a délutánja 2010-ben ismét az időseké volt.

     2010. december 10-én tartottuk - hagyományosan - a gyermekek részére az adventi játszóházat. Minden évben ilyen formában is együtt készülünk a karácsonyra.

2010. december 5-én jótékonysági adventi koncertre került sor a lévai református templomban.

     Az Euroscola program keretében 2010. október 22-én, Strasbourgban 24 diák és 2 tanár egésznapos Európa Parlamenti látogatáson vett részt.

„ŐRÁLLÓ LEGYEN”

Az összetartozás és a hűség napja a lévai református egyházközségben 2010. október 9-10-én.

     Az egyházközség presbitériumának 2010. július 1-jei ülésén született egy határozat, amely a gyülekezetben szolgáló megválasztott lelkészei hozzátartozóinak tiszteletbeli gyülekezeti tagságot adományoz.