Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

2009. december 6. vasárnap - Advent második vasárnapjának a perselypénzével a nehéz szociális helyzetben lévő alapiskolás (Juhász Gyula Alapiskola) diákok étkeztetését és beutaztatását támogatjuk.

- 2009. december 3-5. Hanván tartja legújabb ülését Egyetemes Egyházunk Zsinata. Megtárgyalásra kerül egyházunk Közalapi törvénytervezete.

Örömmel jelentjük, hogy a karácsonyi ünnepi műsorra eddig 27 gyermek jelezte részvételét. Reméljük ez a szám csak növekedni fog. Karácsony első napjának délutánja már hagyományosan a gyermekeké és az ifjú családoké. dec.25. / 17.00 ó.

Karácsonyi legátusunk: Udvardi Éva, a révkomáromi SJE-RKT IV. éves teológiai hallgatója.

Kassai Gyula lelkész és Dálnoky Ernő hontvarsányi gondnok az Észak-Pesti Egyházmegye Presbiteri Szövetségének meghívására 2009. november 28-án, Fóton presbiteri csendesnapon vett részt, ahol egyházmegyénket képviselték.

     2009. október 29-én Budapesten megkoszorúztuk Czeglédy Pál volt lévai lelkész sírját.