Imalánc a lévai református templomban, 2010-ben.

„Meg van írva: És az én házam imádság háza legyen...” Lk 19,45

Minden hónap 22. napján imaláncot, imaközösséget tartunk a református templomban.

Január 22-én, pénteken 17.00-18.00-ig az ökumenikus imahét keretén belül, a keresztyén egyházak megújulásáért imádkozunk.

Február 22-én, hétfőn 17.00-18.00-ig Krisztus uralmáért, az evangélium terjedéséért imádkozunk.

Március 22-én, hétfőn 18.00-19.00-ig a keresztyén családokért, gyermekeinkért, ifjainkért imádkozunk.

Április 22-én, csütörtökön 12.00-19.00-ig IMALÁNC a lelki ébredésért.

     12.00-13.00 – A lelki ébredésért.
     13.00-14.00 – A keresztyén családokért, a gyermekekért, az ifjúságért.
     14.00-15.00 – A református gyülekezetekért, lelkipásztorokért, egyházunkért.
     15.00-16.00 – A lévai magyar intézményekért, a városért.
     16.00-17.00 – A tisztséget viselőkért.
     17.00-18.00 – A magyar nemzet egységéért, a felvidéki autonómiáért, a kettős állampolgárságért.
     18.00-19.00 – Istentisztelet

 

Május 22-én, szombaton 18.00-19.00-ig a lelki egységért, a Magyar Református Egyházért és a magyar nemzetért.

Június 22-én, kedden 18.00-19.00-ig a mindennapi kenyérért imádkozunk.

Szeptember 22-én, szerdán 18.00-19.00-ig a pedagógusokért, a hivatást végzőkért imádkozunk.

Október 22-én, pénteken 18.00-19.00-ig az idősekért és a megfáradtakért imádkozunk.

November 22-én, hétfőn 17.00-18.00-ig a gyászolókért imádkozunk.

December 22-én, szerdán 17.00-18.00-ig a szeretetért, Krisztus eljöveteléért imádkozunk.


Időbeosztás: 
  1. Bevezető ige és köszöntés
  2. Felolvasás az úrasztalától: imádságok, igerészek, gondolatok és énekek váltakozva hangzanak el.
  3. Néhány perces csendes ima (ha valaki szeretne, hangosan is imádkozhat) - Miatyánk
  4. Záróige és befejező gondolatok.

Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban!

     Akik szeretnének résztvenni az imalánc alkalmain és szeretnének elcsendesedni, saját maguk döntik el, hogy mennyi időt töltenek el a templomban. Az imaközösség ideje alatt bármikor bejöhetnek az Úr házába és annyi időt szánnak az elcsendesedésre, amennyire szükségük van.
     Az alkalom minden érdeklődő számára nyitott. Nincs szükség előzetes bejelentkezésre. Mindenki hozhat magával írott formában imádságot, vagy bármilyen gondolatot, idézetet, énekszöveget és azt felolvashatja, ill. felolvassuk az úrasztalától. 
     Aki személyes problémáira szeretne tanácsot, imádságot és lelki vezetést kérni, azt kérjük forduljon bizalommal a lelkészek felé. Lehetőség van a személyes beszélgetésre az alkalmak után, esetleg más megbeszélt időpontban.
     Az alkalmak az Isten dicsőítését, a lelki ébredést, a hitélet erősítését kívánják szolgálni.


     „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban.”   Fil 4,4-6