Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

 • birtha jozsef1877 Őr (Szabolcs megye) - született
 • 1895-1999 Debrecen, Uttrecht - teológia
 • 1901-1902 Kolozsvár – vallástanár
 • 1902-1903 Őr, Rohod - segédlelkész
 • 1903-1919 Léva - lelkész
  • 1903. augusztus 1-vel kezdi meg lévai szolgálatát.
  • A gyülekezet Akúcs Lajos bajkai lelkésszel szemben választja meg.
  • 1907 - 1919 A „Lévai Őrálló” közéleti és irodalmi hetilap alapítója és szerkesztője.
  • 1907- 1912 Az iskola épületének a megvétele és felújítása.
  • 1908 - A Kálvin udvar építése.
  • 1912 - A „Protestáns Otthon” társadalmi, kultúrális és közművelődési egyesület alapítója
  • 1914 -1919 HERMES néven nyomdát alapít és működtet.
  • 1919-ben Léván és környékén aktív szervezője és résztvevője a cseh megszállókkal szembeni ellenállásnak.
  • 1919. júliusában, a cseh hatóság elől saját és családja életét mentve Magyarországra menekült.
 • 1920-1922 Nemzetgyűlési képviselő: Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja – Nyírbátor körzetben választják meg.
  • Gyermekvédelmi kormánybiztos - 1921-ben, (március-augusztus) az USA-ban meglátogatja a magyar közösségeket és beszámol az ország helyzetéről.
 • 1927-1942 Apagy (Szabolcs megye) - lelkész
 • 1942. december 3-án hunyt el Debrecenben.
 • Hitvestársa: Komoróczy Margit (Őr)
  • Gyermekei Léván születtek: Zoltán-József 1905, József-Sándor 1907, Mártha-Margit 1910.

Megjelent írásai:

 • Tanulmány a Hollandiában tanuló református teológusokról. Kolozsvár, 1899?
 • Elbeszélés Kálvin életéből Kolozsvár, 1901
 • Egyházi beszédek gyermek istentiszteletre Léva, Schultz Ignácz ny. 1904
 • Harcz az egy gyermekrendszer ellen, Léva, Schultz ny. 1904
 • Egyházi beszéd a „Biblia vasárnapra” az angol bibliaterjesztő társaság száz éves fennállásának 1904. évi március 6-án tartott ünnepélyére. Léva, Schultz ny. 1904
 • Beszédek, A barsi ref. egyházmegye lelkészegyesületének népies kiadványai. Léva, Hermes, 1914
 • Őrangyal: Imakönyv katonák és itthonmaradottak számára az 1914-1915 évi háború alkalmából. Léva, Hermes
 • Háborús beszédek és imák: Tisztajövedelem a háborúban megvakult katonák javára fordíttatik. 1915 Hermes Léva
 • Nagypéntek-húsvét, háborús egyházi beszédek Léva, Hermes, 1916