Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

100 évvel ezelőtti vándorlásunkat a „Lévai Őrálló” című hetilap bemutatásával kezdjük.

A lap szerkesztése és kiadása Birtha József lelkész nevéhez fűződik.

Ez a lap elsősorban nem gyülekezeti lapként indult. Feladatul tűzte ki az akkori lévai társadalom és környéke kultúrális, gazdasági, egyházi és szellemi életének a nyomonkövetését, és gazdagítását. 12 évfolyamon keresztül, heti rendszerességgel, 8 oldalas terjedelemben számolt be a régió eseményeiről, tudósított közösségek és személyek sorsáról, és próbált választ adni a kor égető kérdéseire. A lévai Barsi Múzeum őrzi 8 évfolyamának (1907/08 – 1915) a munkáját. A lap első száma 1907. december 19-én jelent meg és megszakítások nélkül valószínüleg 1919 nyaráig minden csütörtökön kiadták.

Az első évfolyam 1908 végéig a lévai Schulcz Ignácz nyomdájában készült el. 1909-ben az aranyosmaróti Mercur (tulajdonos: Kalmár) nyomda készíti a lapot, majd 1910-től sikerült a Kálvin udvarban a Mercurnak egy fióknyomdát létrehoznia, amelyben Fischer R. lévai lapkiadó segítségével 1911 derekáig itt nyomtatják a lapot. Azt követően pedig a lelkész által létrehozott Hermes nyomda gondozásában jelenik meg a kiadvány, amely a kétszintes parókia épület földszintjén (Kapuköz utca 1-ben, a Galamb utca és a Kapuköz utca sarkán volt a régi lelkészlak 1933-ig) volt elhelyezve.

A lap szerkesztői a következő személyek voltak:

  • Birtha József főszerkesztő és főmunkatársai dr. Silberfeld Jakab (Aranyosmarót) 1909-1915,
  • Kovács József 1909-1912-ig,
  • Patayné Farkas Gizi 1912-1915.

Néhány kép az újságról:

01 az elso szam k 02 az uj fejlec k 03 orallo k
05 reklamok hirdetesek k 06 reklamok hirdetesek k 04 orallo k